HELSINGBORGS ELTEKNIK, HELTEKNIK AB
MÅN- FRE 07:00 - 17:00
HELSINGBORGS ELTEKNIK, HELTEKNIK AB
MÅN- FRE 07:00 - 17:00

PRIVATPERSONER

50 % SKATTEREDUKTION

From 01-01-2021 får man 50 % skattereduktion av totala kostnaden för arbete och material när man installerar laddstation hemma för privatbruk. Det är en ” Grön Teknik ” satsning från regeringen och fungerar på liknande sätt som med Rut- och Rotavdrag. Du får 50% avdrag på din faktura direkt. Skattereduktionen är högst 50 000 sek per person och år. Du kan läsa mer om skattereduktion på laddstationer och grön teknik här.