HELSINGBORGS ELTEKNIK, HELTEKNIK AB
MÅN- FRE 07:00 - 17:00
HELSINGBORGS ELTEKNIK, HELTEKNIK AB
MÅN- FRE 07:00 - 17:00

PRISER

Alla angivna priser är exklusiv moms

Vi erbjuder elinstallationstjänster för företag och privat personer och åtar oss små som stora projekt.

Timpris 600:-.
Servicebil kostnaden per körning 240:- i Helsingborgs centrum och grannkommuner.
Milersättning  per mil 100:- utanför Helsingborg.
Minsta debiteringen är 1000:- En timmes arbete och servicebil kostnaden ingår sedan debiteras det 300:- per påbörjat halvtimme.

Löpande räkning innebär att man har ett avtalat timpris + materialkostnader med påslag. De flesta små och mellanstora projekt faktureras oftast löpande.
Fastpris innebär att man har ett offererat/ avtalat pris för hela jobbet/projektet. I offerten framgår tydligt vad som ingår i jobbet, allt annat faktureras som tilläggsersättning.
Vi har tagit fram två olika priser för installation av laddboxar. Installation Basic & Installation Advanced.
Vad dem olika installationer innebär, kan ni läsa här>>.
Timpris för montering, tillverkning och legoarbete i vår egen verkstad är 500:-.
layout01-img03-02
30% Rot- avdrag
Close up of a charging electric car. Copy space
50% Skattereduktion