HELSINGBORGS ELTEKNIK, HELTEKNIK AB
MÅN- FRE 07:00 - 17:00
HELSINGBORGS ELTEKNIK, HELTEKNIK AB
MÅN- FRE 07:00 - 17:00

FÖRETAG, BOSTADSRÄTSFÖRENINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER

Ladda bilen-stödet är ett bidrag för laddstationer till elbilar. Satsningen är en del av statsbudgeten som riksdagen har tagit  beslut om och finns för Företag, Bostadsrättsföreningar och samfälligheter att söka via Naturvårdsverket. Den 17 september 2020 fylldes kassan med ytterligare 182 miljoner men stödet används snabb så passa på att ta del av stödet innan det är för sent. Se den aktuella ansökningsbara medel för  Företag & Bostadsrättsföreningar

Bolag, kommuner, landsting och stiftelser

Organisationer kan söka om och få tillbaka mest 50% av totalkostnaden dock max 15 000 sek per laddningspunkt som bidrag för laddstationer under förutsättning att ;
  * Det finns pengar kvar i budgeten

  * Laddstationen skall huvudsakligen användas av personalen 
  * Installationen har utförts av en behörig elektriker
  * Laddboxen eller laddstationen uppfyller kraven i förordningen

Tänk på ansökan skall göras i två steg
   1. Ansökan om bidrag
Först skall skickas in en ansökan där man anger uppskattade kostnaden.
   2.Begäran om utbetalning
Ansökan måste göras av firmatecknaren med bankID via e-tjänsten eller som pdf.

Bostadsrättsföreningar

Föreningar kan söka om och få tillbaka mest 50% av totalkostnaden dock max 15 000 sek per laddningspunkt som bidrag för laddstationer under förutsättning att ;
  * Det finns pengar kvar i budgeten

  * Laddstationen skall huvudsakligen användas av medlemmarna 
  * Installationen har utförts av en behörig elektriker
  * Laddboxen eller laddstationen uppfyller kraven i förordningen

Tänk på ansökan skall göras i två steg
   1. Ansökan om bidrag
Först skall skickas in en ansökan där man anger uppskattade kostnaden.
   2.Begäran om utbetalning
Ansökan måste göras av firmatecknaren med bankID via e-tjänsten eller som pdf.