* Elinstallation

  Vi har behörigheten att göra jobbet åt dig

Installation

  • Elektriska installationer inom industri och fastigheter
  • Driftsättning och provkörning av elektriska maskiner

Helsingborgs Elteknik, Helteknik AB är ett Auktoriserat Elföretag och är registrerat i Elsäkerhetsverket. Därmed får vi utföra elinstallationer upp till 1 kV växelspänning och 1,5 kV likspänning.

Tänk på vem du anlitar, kolla här, om elföretaget som du tänkte anlita finns med i Elsäkerhetsverkets register.